https://szczecin.rentumi.pl/

Certyfikaty

W firmie Rentumi pracują sami profesjonaliści.

Pracownicy firmy Rentumi charakteryzują się wysokim doświadczeniem oraz dużym profesjonalizmem, których kompetencję potwierdzają liczne certyfikacje.
Pełniący funkcję pośrednia w obrocie nieruchomościami, posiadają certyfikację Pośrednika Nieruchomościami. Mimo, że przez aktualne prawodawstwo nie jest to wymagane, wychodzimy na przeciw oczekiwaniom klientów i zgodnie z naszą Misją, wyznaczamy standardy wysokiego poziomu obsługi klienta.
Pracownicy działu Marketingowego, posiadają m.in. certyfikaty z kategorii marketingu nieruchomości, "Zwycięska marka. Stać Cię na to !" , wydane przez Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pośredników Obrotu Nieruchomościami oraz "Nowoczesne narzędzia marketingowe" i Google Analytics od podstaw", wydane przez Polską Fundację Przedsiębiorczości.